1. ชำระเงิน 2C2P

2. COD

3. ชำระเงินผ่านธนาคาร

  • ชื่อบัญชี : นางสาวภาณุมาศ คุ้มภัยเพื่อน
  • เลขที่บัญชี : 050-815650-2